Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 317 > Strona główna

Strona główna

  Drukuj
 


Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego


 

Adres:
ulica Deotymy 37
01-409 Warszawa

Dzielnica: Wola
Strona WWW:
http://spi317.edupage.org/
Adres e-mail: spi317@spi317.edu.pl
Telefon: 228360312

Fax: 228361322
Opis:

Jesteśmy szkołą integracyjną. Jak wszystkie placówki dysponujemy kolorowymi, przytulnymi  salami wyposażonymi w nowoczesne pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny, projektory i tablice oraz dywan interaktywny co pozwala na podnoszenie efektywności nauczania. Przy szkole znajduje się certyfikowany plac zabaw oraz boiska do gry w piłkę nożną i siatkową. Jest jednak wiele rzeczy, które wyróżniają nas spośród innych placówek.

Budynek szkolny przystosowany jest do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na zewnątrz mamy podjazd, wewnątrz windę i platformę. Nasza szkoła jest mała i kameralna. Najmłodsi uczniowie uczą się i odpoczywają na wydzielonym piętrze, także posiłki spożywają pod opieką nauczycieli w innych godzinach niż ich starsi koledzy.

 

Kadra to wykwalifikowana grupa pedagogów. W 20-osobowch klasach pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel przedmiotowy i pedagog specjalny, który dostosowuje proces edukacyjny do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Szkoła posiada certyfikaty Wars i Sawa - szkoła wspierająca uczniów uzdolnionych oraz Honorowe Wyróżnienie Prezydenta  m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem na kulturę”, a także „Szkołą z pomysłem na aktywność społeczną”. Dbamy o rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

       Nadrzędnym celem naszych działań jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów. W bezpiecznym i przyjaznym środowisku staramy się rozbudzać indywidualne zdolności naszych wychowanków. Zajęcia są prowadzone  zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci. Nauczyciele stosują nowoczesne, aktywizujące metody i formy pracy uwzględniające predyspozycje rozwojowe uczniów. Doskonalimy umiejętność zastosowania nabytej wiedzy w praktyce, uczymy samodzielnego myślenia i działania, usprawniamy umiejętność komunikowania się, rozbudzamy aktywność własną dzieci  i ich kreatywność. Dużą wagę przywiązujemy do wychowania patriotycznego oraz do poszanowania tradycji i obyczajów.

       Proces edukacji wspieramy wyjściami, jednodniowymi wycieczkami tematycznymi oraz wyjazdami na zielone szkoły. Od kilku lat realizujemy Program Edukacji Filmowej pilotowany przez kino Muranów, współpracujemy także z Domem Kultury, Strażą Miejską oraz placówkami muzealnymi. Bliskość parku sprawia, że wiele zajęć odbywa się na świeżym powietrzu. Dzieci obcując z przyrodą poznają swoje najbliższe otoczenie. Zainteresowania i pasje uczniów rozwijamy na lekcjach i  podczas różnych zajęć dodatkowych. Nasi wychowankowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”, „Olimpusek” z języka angielskiego oraz z edukacji zintegrowanej, ,,Mistrz Ortografii", oraz konkursach artystycznych. Mają szansę rozwijać swoje zdolności muzyczne uczestnicząc od klasy 2 w zajęciach szkolnego chóru. Od pierwszej klasy uczniowie uczą się języka angielskiego - nauka języka obcego odbywa się w formie dostosowanej do potrzeb dzieci, dla najmłodszych jest to połączenie nauki z zabawą. Uczestniczą także w zajęciach komputerowych (każdy uczeń ma do dyspozycji laptop lub tablet) oraz w zajęciach na basenie. Na początku roku szkolnego uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych otrzymują komplet materiałów plastycznych i artykułów papierniczych od  Dzielnicy Wola.

Od 1 grudnia do 31 marca wspiera nas również Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawa, który w ramach Akcji "Zdrowa kanapka" zapewnia każdemu dziecku darmowe, drugie śniadanie.

Uczniowie objęci są specjalistyczną opieką psychologiczno–pedagogiczną (pedagog szkolny, psycholog, logopeda, rehabilitant), mają możliwość korzystania z zajęć rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej i terapii SI. W szkole codziennie pełni dyżur pielęgniarka, a uczniowie objęci są różnorodnymi programami zdrowotnymi (projekt unijny „Następne pokolenia bez wad”, program stomatologiczny). Uczestniczymy także w projektach „Szklanka mleka” , „Owoce w szkole”, „Zdrowa kanapka”. W placówce działa stołówka szkolna. Posiłki są gotowane na miejscu przez ajenta cieszącego się  pozytywną opinią Rady Rodziców. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety ze względu na wskazania medyczne.

W szkole w godz. 7.00 – 17.30 działa świetlica szkolna „Tęczowa Kraina”, w której dzieci mogą twórczo spędzić czas wolny.

Ideały Edmunda Bojanowskiego - patrona naszej szkoły, pomagają nam w nauce otwartości i tolerancji wszędzie tam, gdzie oprócz rozumu i wiedzy potrzebne jest jeszcze serce.

Historia placówki:

Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 powstała w roku 1991 dzięki staraniom dyrektora, grupy nauczycieli i rodziców zdecydowanych na stworzenie nowoczesnej placówki stosującej niespotykane nigdzie dotąd w kraju metody i formy pracy takie jak: ocena opisowa, bloki tematyczne, stała obecność dwóch pedagogów na każdej lekcji. Budynek był stopniowo dostosowywany architektonicznie do potrzeb i możliwości dzieci o różnych typach niepełnosprawności. Wybudowano podjazd, windę, platformę przyschodową, klasy z wydzielonymi zapleczami do indywidualnej pracy z dzieckiem.  Stworzono gabinety do zajęć specjalistycznych: logopedyczny, rehabilitacyjny, psychologiczny.  Kolejną innowacją było dostosowywanie do potrzeb uczniów stanowiska pracy np. uczniowie z poważnymi problemami ruchowymi korzystają z osobistych laptopów.

     Od początku istnienia placówka stała się liderem promującym idee kształcenia i wychowania dostosowujące wymagania programowe do indywidualnych możliwości uczniów poprzez organizowanie lekcji otwartych dla dyrektorów, nauczycieli z placówek z całej Polski. Z okazji obchodów 10-lecia Integracji w Polsce zostaliśmy uhonorowani dyplomem LIDERA INTEGRACJI,  a nauczyciele wdrażający tę nowatorską formę kształcenia - Odznakami Promotora Edukacji. Nowatorskie rozwiązania wypracowane w naszej szkole, nie mające na początku potwierdzenia w żadnych zapisach prawnych, wyznaczyły nowoczesny nurt w oświacie polskiej i stały się powszechnie obowiązującymi.

     W roku szkolnym 1998/99 naukę ukończyli pierwsi absolwenci. W tym samym roku  utworzono Zespół Szkół Integracyjnych, w którego skład weszła szkoła podstawowa i gimnazjum. Pierwsi gimnazjaliści byli absolwentami naszej szkoły podstawowej, co było wyrazem woli rodziców do kontynuowania edukacji ich dzieci w systemie integracyjnym. Z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 został przekształcony w 8-letnią Szkołę Podstawową Integracyjną nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego.
  
 
Wprowadził Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-07-2019
Aktualizujący bzmw/ext.kkonachowicz 23-07-2020
Zatwierdzający Politańska Magdalena (SPI nr 317) 26-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-03-2021
Liczba odwiedzin: 1813